EMPRESES

Amb un tipus impositiu del 0-10%, Andorra és una jurisdicció molt eficient des del punt de vista fiscal, per a les societats limitades i les societats de cartera, amb poques limitacions operatives

Societat de Responsabilitat Limitada (SL)

(SL - Societat de Responsabilitat Limitada)

Una SL requereix un capital social mínim de 3.000 euros i pot ser incorporada per un o més socis, que són responsables dels deutes de la societat només en la mesura del capital aportat. Una SL és apta per a petites i mitjanes empreses amb pocs socis, empreses familiars o empreses que no requereixin un gran desemborsament de capital.

Societat Anònima (SA)

(SA - Societat Anonima)

El capital d’una SA es divideix en accions que es poden transferir lliurement. El capital social mínim és de 60.000 euros. Els accionistes no responen amb el seu patrimoni personal dels deutes de l’empresa, només fins a la quantitat de capital que hagin aportat. Aquesta estructura s’utilitza normalment per a empreses més grans amb múltiples accionistes.

Societats holding

Les societats holding tenen com a única finalitat la gestió i tinença d’accions de societats estrangeres. Tots els dividends rebuts per les societats holding andorranes i els beneficis que generen, estan exempts de l’impost de societats, i els dividends distribuïts als accionistes també estan exempts de qualsevol tributació personal.

Fundacions

Les fundacions són utilitzades principalment per institucions i empreses per a treballs humanitaris i llegats socials. El capital mínim és de 100.000 euros i el Patronat de la fundació ha d’incloure un director de nacionalitat andorrana, més un secretari. No hi ha impostos sobre les fundacions a Andorra.

Fons sicav andorrans

Un fons de la SICAV és una entitat d’inversió, on el fons gaudeix de plena confidencialitat, ja que els socis participants no figuren en cap registre públic. El capital mínim és d’1,25 milions d’euros i, en general, no hi ha limitacions a les classes d’actius en què els fons poden invertir. Els beneficis d’aquests fons estan lliures d’impostos, així com els dividends als socis amb seu a Andorra.

Contact Us

We’d love to hear from you

Contacta amb nosaltres

Ens encantaria saber de vosaltres