IMPOSTOS

Andorra té un sistema fiscal modern, amb la majoria d’impostos personals i corporatius limitats al 10% i l’IVA de només el 4,5%. El govern també està preparant regulacions fiscals atractives per a la moneda criptogràfica i els actius digitals. Aquíno hi ha obligació de declarar béns a l’estranger. Aquíno hi ha obligació de declarar béns a l’estranger.

En l’última dècada, Andorra ha passat de ser un paradís fiscal a un dels sistemes fiscals reconeguts més atractius d’Europa, tant per a particulars com per a empreses.

IMPOSTOS PERSONALS

Tot resident que tingui la base principal de l’activitat econòmica a Andorra, o que sigui resident a Andorradurant més de 183 dies a l’any, és responsable d’impostos personals de fins al 10%.

El sistema és progressiu, amb uns ingressos personals de fins a 24.000 euros lliures d’impostos, els següents 16.000 euros tributats al 5% i els ingressos superiors a 40.000 euros, al 10%.

Hi ha zero impostos sobre:

  • Herències, donacions i regals
  • Riquesa
  • Venda d’accions en què es tingui menys del 25%
  • Dividends de fons d’inversió
  • Dividends dels fons sicav andorrans

Si ja s’ha pagat més del 10% d’impostos en origen del pagament, no hi ha obligació fiscal a Andorra

A Andorra no hi ha obligació de declarar ni llistar béns retinguts a l’estranger.

IMPOSTOS DE SOCIETATS

Totes les societats andorranes, excepte les fundacions, tributen de la manera següent:

Les societats limitades andorranes (SL i SA) tributen al 10%, però nombroses deduccions permeses, redueixen la factura fiscal efectiva. A més, les empreses poden traslladar les pèrdues passades fins a 10 anys per a compensar els beneficis imposables.

Les societats holding estan exemptes de tributar pels beneficis, dividends i plusvàlues. No obstant això, aquest estat s’ha de sol·licitar amb antelació; des de Prime Management us podem ajudar.

No hi ha retencions sobre dividends o interessos pagats d’Andorra a socis estrangers.

Andorra ha signat i està en procés de signar diversos acords de doble imposició, la qual cosa crea oportunitats per a establir estructures fiscals internacionals eficients. A dia d’avui, Andorra té acords amb Xipre, França, Hongria, Luxemburg, Lichtenstein, Malta, Portugal, San Marino, Espanya i els Emirats Àrabs Units. En curs hi ha Bèlgica, Països Baixos, Suïssa i altres països d’Orient Mitjà.

L’IVA andorrà (IGI) és del 4,5%.

Contact Us

We’d love to hear from you

Contacta amb nosaltres

Ens encantaria saber de vosaltres